Exhibitions

Contracts

124. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – APRÍLOVÉ
Streda - 08.04.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 09.04.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
125. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – MÁJOVÉ
Streda - 27.05.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 28.05.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
126. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – AUGUSTOVÉ
Streda - 05.08.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 06.08.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
127. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – SEPTEMBROVÉ
Streda - 23.09.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 24.09.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
128. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – NOVEMBROVÉ
Streda - 11.11.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 12.11.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4

Contracts

124. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – APRÍLOVÉ
Streda - 08.04.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 09.04.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
125. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – MÁJOVÉ
Streda - 27.05.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 28.05.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
126. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – AUGUSTOVÉ
Streda - 05.08.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 06.08.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
127. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – SEPTEMBROVÉ
Streda - 23.09.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 24.09.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
128. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – NOVEMBROVÉ
Streda - 11.11.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 12.11.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4

Contracts

124. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – APRÍLOVÉ
Streda - 08.04.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 09.04.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
125. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – MÁJOVÉ
Streda - 27.05.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 28.05.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
126. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – AUGUSTOVÉ
Streda - 05.08.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 06.08.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
127. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – SEPTEMBROVÉ
Streda - 23.09.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 24.09.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4
128. CELOSLOVENSKÉ KONTRAKTY – NOVEMBROVÉ
Streda - 11.11.2014 - 09:00-15:00 - Košice - Spoločenský pavilón (bývalé Ferrocentrum – Tr.SNP 61)
Štvrtok - 12.11.2014 - 09:00-15:00 - Nitra - AGROKOMPLEX – Pavilón M4